Ruimte voor creativiteit en cultuur

Op de Veenvlinder vinden we creativiteit en cultuur belangrijk. Zowel techniek als het sociale-emotionele element hierin zijn belangrijk. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen muziek en zang met het programma Zangexpress. Dit is een doorgaande lijn door de school. In de schoolgids staat hierover meer beschreven. We bieden structurele kunstprogramma’s aan binnen een periode van ongeveer vier weken. 

Daarnaast vinden wij het volgende van belang:   

  • Een presentatie of viering te organiseren na één maand na een thema met de hele school.
  • Thematisch lesgeven; vak doorbrekend. (B.v. rekenen integreren in een les handvaardigheid)
  • Keuze-cursussen groepsdoorbrekend aanbieden.
  • Tekstbegrip ontwikkelen d.m.v. boeken die de leerlingen zelf kiezen.
  • Creativiteit ontwikkelen door creatief te schrijven.
  • Het geleerde te laten zien d.m.v. een rapportportfolio.
  • De wereld van buiten naar binnen te halen door het organiseren van excursies, gastlessen etc.
  • Spel als een belangrijk element voor de ontwikkeling te zien.
  • Koken: in een klein groepje koken, waarin diverse elementen aanbod komen namelijk; boodschappen halen, tafeldekken, organiseren, samenwerken, vaardigheden ontwikkelen.