Uw kind aanmelden

Hoe meldt u uw kind aan?
Wij vinden het erg  belangrijk, dat u een goed beeld van onze school heeft, voordat u uw kind aanmeldt. De basisschoolperiode is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Deze zorg nemen wij graag op ons. U moet vanaf het begin een goed gevoel hebben bij uw keuze voor onze school en wij het gevoel hebben, dat wij uw kind de juiste begeleiding kunnen geven. Daarom maken wij graag veel tijd vrij voor een zorgvuldige aanmeldingsprocedure. De Veenvlinder staat open voor  alle ouders en  kinderen. Bij de aanmelding van kinderen die van een andere school komen, kijken we vooraf of wij kunnen bieden wat uw zoon of dochter nodig heeft.

Nieuwe leerlingen
Uw dochter of zoon wordt binnenkort vier jaar en u heeft belangstelling voor onze school: Neemt u contact met ons op. De directeur of een collega maakt een afspraak met uw kind en u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Uw kind is hierbij van harte welkom! U ontvangt ook van ons een mapje met schriftelijke informatie. Natuurlijk  kunt u ook onze website raadplegen. Wilt u nog graag een vervolggesprek, dan is dat geen probleem. Besluit u om uw  kind bij onze school aan te melden, dan kan het inschrijfformulier worden ingevuld. Hiervan ontvangt u een bevestiging van de administratie. 

Ongeveer drie weken voordat uw dochter/zoon vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om wenmomenten af te spreken. Om te wennen kan uw kind  voordat het vier jaar wordt vier dagen in de toekomstige groep meedraaien. Natuurlijk kunnen we in overleg ook kiezen voor andere wenmomenten. Dit gaat allemaal in afstemming met u.
Startdatum: De dag nadat uw kind vier jaar is geworden start de hopelijk prachtige  ‘schoolcarrière’. Vanaf vijf  jaar is uw  kind leerplichtig. Voor de continuïteit in de  ontwikkeling van uw kind en de groep gaan wij er vanuit, dat uw kind als vierjarige alle dagen op school komt. Mocht een kind dat soms niet aankunnen, dan vinden  we daar altijd samen met u een oplossing voor. Wilt u eventuele afwezigheid aan ons doorgeven?