Uw kind aanmelden

Hoe meldt u uw kind aan?
Wij vinden het erg  belangrijk, dat u een goed beeld van onze school heeft, voordat u uw kind aanmeldt. De basisschoolperiode is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Deze zorg nemen wij graag op ons. U moet vanaf het begin een goed gevoel hebben bij uw keuze voor onze school en wij het gevoel hebben, dat wij uw kind de juiste begeleiding kunnen geven. Daarom maken wij graag veel tijd vrij voor een zorgvuldige aanmeldingsprocedure.De Veenvlinder staat open  voor  alle  ouders  en  kinderen.  Bij de aanmelding van kinderen die van een andere school komen, kijken we vooraf of wij kunnen bieden wat uw zoon of dochter nodig heeft.

Nieuwe leerlingen
Uw dochter of zoon wordt binnenkort vier jaar en u heeft belangstelling voor onze school:Neemt u contact met ons op. De directeur of een collega maakt een afspraak met uw kind en u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Uw kind is hierbij van harte welkom! U ontvangt ook van ons een mapje met schriftelijke informatie. Natuurlijk  kunt u ook onze website raadplegen. Wilt u nog graag een vervolggesprek, dan is dat geen probleem.Besluit u  om  uw  kind  bij  onze  school  aan  te  melden, dan  kan het  inschrijfformulier worden ingevuld. Hiervan ontvangt u een bevestiging van de administratie. 

- Ongeveer drie weken voordat uw dochter/zoon vier jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om wenmomenten af te spreken. - Om  te  wennen  kan  uw  kind  voordat  het  vier  jaar  wordt vier middagen in  de toekomstige groep meedraaien. Natuurlijk kunnen we in overleg ook kiezen voor andere wenmomenten. Dit gaat allemaal in afstemming met u. -Startdatum.  De  dag  nadat  uw  kind  vier  jaar  is  geworden  start  de  hopelijk prachtige  ‘schoolcarrière’.  Vanaf  vijf  jaar  is  uw  kind  leerplichtig.  Voor  de continuïteit  in  de  ontwikkeling  van  uw  kind  en  de  groep  gaan  wij  er vanuit, dat uw kind als vierjarige alle dagen op school komt. Mocht een kind dat soms  niet  aankunnen,  dan  vinden  we  daar  altijd  samen  met  u  een  oplossing voor. Wilt u eventuele afwezigheid aan ons doorgeven?

Besluit u om uw kind bij onze school aan te melden, dan kan het inschrijfformulier worden ingevuld. Deze kunt u onderaan deze pagina vinden. Dit formulier kunt u geprint inleveren bij de directeur of digitaal insturen aan: r.schuiling@prokind-scholengroep.nl