Eerst wennen

Heeft u de keuze gemaakt voor De Veenvlinder als basisschool voor uw kind, kunnen we een viertal wenmiddagen afspreken. Op deze middagen mag uw kind alvast meedraaien in de groep waar het komt als het 4 jaar is geworden. Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u van ons een uitnodiging met een aantal data om te wennen.  Mocht het moeilijk in uw schema passen, dan kunt u in overleg met de leerkracht een ander moment kiezen.

Na de wenperiode, als uw kind 4 jaar is geworden, wordt het ingeschreven. De gegevens worden ook met de plaatselijke en landelijke overheid uitgewisseld, zodat zij ook weten waar uw kind naar school gaat. Uw kind is pas leerplichtig met het 5e leerjaar.  Er zal door de leerkracht ook een afspraak gemaakt worden voor een Oudervertelgesprek. U kunt hierin de leerkracht vertellen hoe uw kind zich de afgelopen 4 jaar heeft ontwikkeld, wat hem of haar kenmerkt. Zo krijgt de leerkracht al eerste en belangrijke informatie over hoe uw kind is en hoe het leert.