Een veilige school

Wij zorgen dat elk kind zich veilig voelt op school. We gebruiken de methode 'Kwink' om een veilig sociaal emotioneel klimaat neer te zetten. Binnen de Kwink lessen is er veel aandacht voor de persoonsvorming van het kind. Hierin staan de volgende thema's centraal:

– Besef hebben van jezelf

– Besef hebben van de ander

– Keuzes kunnen maken

– Zelfmanagement 

– Relaties kunnen hanteren