Onze organisatie

 

Directie (Riannette Schuiling)
De taak van de directie bestaat uit leidinggeven aan onderwijskundige, personele, financiële en organisatorische zaken en ontwikkelingen in de school.

Intern begeleider (Daniëlla Devilee)
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep. De Intern begeleiders doen overstijgende taken door hulp te organiseren voor kinderen, leerkrachten en/of ouders, die om een of andere reden extra zorg nodig hebben.

Vak-/gastdocenten
Onze school maakt voor gymnastiek, de plusgroep en de kookgroep gebruik van vak- of gastdocenten. De vakleerkracht gymnastiek wordt op dinsdag en woensdagmorgen ingezet in de groepen voor leerkrachten zonder gymlicentie.

Specialisten
Enkele groepsleerkrachten hebben een speciale taak als specialist. Kinderen met kleine problemen worden in de groep door de leerkracht extra geholpen. Kinderen met grotere problemen kunnen geholpen worden door de specialist. Indien dat het geval is, gaat dat altijd in overleg met de ouders.

Wij hebben binnen onze school de volgende specialisten:

Linda van Tongeren       (rekenpecialist)

Sanne quak                       (taalspecialist)

Sylvia van de Boomen   (specialist het jonge kind)

Achsa Boontjes                (specialist muziek) 

Vrijwilligers: Op onze school werken ook een aantal vrijwilligers. Ze begeleiden kinderen individueel of in een klein groepje met lezen, rekenen, taal, spelling en woordenschat. Een aantal vrijwilligers heeft een onderwijsachtergrond.