Oudervereniging

Onze oudervereniging bestaat uit ouders die zich, door deel te nemen aan verschillende commissies, in zetten voor de school. U kunt hierbij denken aan de organisatie van het Sinterklaasfeest, Kerstmis en het lenteontbijt, maar ook activiteiten zoals disco, sport/spel en afscheid groep 8. 

De ouderraad van De Veenvlinder is sinds 2011 een vereniging. Hierdoor zijn wij verplicht een algemene ledenvergadering te houden. Deze vergadering vindt plaats in het 1e kwartaal van het schooljaar. De ouderbijdrage bedraagt per kind €32,50 per jaar. Stroomt uw kind halverwege het jaar in, dan betaalt u het bedrag naar rato.

Schoolreis apart van de ouderbijdrage. Voor de schoolreis betaalt u apart. Gebruikelijk is dat dit bedrag jaarlijks €32,50 per kind is. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 75 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Stichtingleergeld.nl helpt u verder.

Oudergeleding van de oudervereniging:

 • Maureen de Boer
 • Lindsey Buurveld
 • Jacqué Esbach
 • Kim Hagendijk (voorzitter)
 • Sandra de Jong (secretaris)
 • Debbie Kleij (penningmeester)
 • Puck van der Lubben
 • Miranda Sordam-Nieuwboer
 • Jeroen Westerink (duo functie met Debbie Kleij)

Personeelsgeleding van de oudervereniging:

 • Achsa Boontjes
 • Jeannette Stok