Onze visie

Wij bieden ieder kind kwalitatief goed onderwijs en leren vaardigheden op sociaal, cognitief, motorisch en creatief gebied. We zijn voortdurend op zoek naar de balans tussen het individu en de groep. Op de Veenvlinder werken we aan een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. In een veilige, warme, gestructureerde en uitdagende  omgeving voelen kinderen, ouders en medewerkers zich gewaardeerd en gezien. We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en daarbij de leerlingen te motiveren. Onze school werkt adaptief. Daarmee bedoelen we dat we ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind. Dit zie je terug in de lessen en activiteiten. We gaan respectvol om met de wereld om ons heen, zodat de kinderen opgroeien tot zelfstandige volwassenen met een positief zelfbeeld. Hierbij vinden wij samenwerking met ouders heel belangrijk.             

Onze visie op kleuteronderwijs

Spelend leren 
Het jonge kind leert en ontwikkelt zich op een natuurlijke manier door te spelen. Tijdens spel nemen kinderen een rol aan en nemen regels en emoties over. Ze leren rekening houden met anderen. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De ruimte gebruiken wij in een hoek, op een kleedje of aan een groepstafel. De leerlingen bouwen en bedenken de mooiste bouwwerken. Zij spelen in de zand- of watertafel. Samen ontdekken en spelen zij. De leerkracht begeleidt het spel. Door mee te spelen komt er een ander spel op gang. Kinderen beseffen dat ze taal nodig hebben, willen leren tellen enzovoort. Dit alles ontstaat binnen thematisch werken waarbij kinderen goed gevolgd en geobserveerd worden. We streven ernaar het gebruik van werkbladen te beperken. 

Leerrijke omgeving 
Voor het spelend leren scheppen we een leerrijke, betekenisvolle omgeving. Dit maken wij zichtbaar door bijvoorbeeld een leesschrijfhoek of een rekenhoek. We leggen rekenmateriaal klaar op de rekentafel. We zorgen voor letter-stempels in de lees/schrijfhoek. Verder is het belangrijk wat en hoe een leerling leert. De leerlingen en ouders moeten goed betrokken worden bij de school. Wij werken gedifferentieerd, handelen vanuit de ontwikkelingslijnen en we stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. In interacties met leerlingen stimuleren we de ontwikkeling door mee te doen en te helpen.  Wij geven de hulp in de zone van de naaste ontwikkeling. We sluiten dus aan bij de ontwikkeling van het kind en zorgen altijd voor uitdaging. We kijken naar de volgende stap in de ontwikkeling.    

Thematisch  
We proberen een thema te vinden met een werkwoord dat past bij de belevingswereld van de leerlingen. Zo kun je dieper ingaan op een thema. Het thema moet betekenisvol zijn en passen bij de belevingswereld van de kleuters. Het thema heeft elementen in zich van de echte wereld, moet uitdagend zijn en uitnodigen tot lerend spelen. Hierbij zoeken we de doelen van rekenen, taal en motoriek. We bedenken welke hoeken hierbij passen, welke rollen gespeeld kunnen worden en wat we kunnen doen in deze hoeken. Hierbij houden we de doelen in de gaten, deze doelen registreren we. We houden ook rekening met kinderen die een stapje verder kunnen. We geven invulling aan de grote en kleine kringen. We maken een themaplanning, een weekplanning, een dagplanning en een planning kleine kring. We zorgen voor voldoende taal- en rekenactiviteiten. Motoriek, sociaal emotioneel en creatieve vakken komen aan de orde. Na een les zorgen we voor de evaluatie. Als kinderen moeite hebben met de stof, worden extra kringen ingepland.