Voor- tussen- en naschoolse opvang

Van peuteropvang tot buitenschoolse opvang: wij hebben het allemaal in ons gebouw!

Peuteropvang Partou Donderkopjes verzorgt op onze school de peuteropvang voor kinderen tussen de 1 en de 4 jaar oud.  

Overgang peuter naar kleuter. De overgang van de Donderkopjes naar de Veenvlinder gaat volgens een zogenaamde "warme" overdracht. In de praktijk betekent dat dat de toekonstige leerkracht van uw kind in overleg gaat met de leidster van de peuteropvang, om uw kind alvast beter te leren kennen.

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

De voorschoolse opvang start in ons gebouw om 7.00 uur en naschoolse opvang is mogelijk tot 18.30 uur.

Ouders die gebruik willen maken van de opvang kunnen bellen met 0800-0091