Oog voor het individuele kind

Op de Veenvlinder is het intelligentieniveau van de leerlingen heel wisselend. In de instructie- en verwerkingsfase is ons onderwijs hierop aangepast. We geven op drie niveaus instructie. Ze krijgen instructie op verlengde, op basis- of verkorte wijze.  

Kinderen die verkorte instructie krijgen, kunnen sneller met de verwerking beginnen. Daarbij hoeven ze niet alle opdrachten te maken. Zo blijft er tijd over voor verbreding (meer van hetzelfde onderwerp) en verdieping (moeilijker over hetzelfde onderwerp).  

We werken met referentieniveaus om de ontwikkeling te volgen binnen het niveau van de individuele leerling. In Leerroutes In Zicht verwerken we tweemaal per jaar een meting en twee tussenmetingen. We stellen dan de onderwijsbehoeften bij. 

Daarnaast vinden wij het volgende van belang: 

  • Van elkaar leren
  • Meer coöperatieve werkvormen inzetten.
  • Werken met een doelenmuur. (Persoonlijk doel/leerdoel)
  • Werken aan een leerdoel n.a.v. analyse van een toets.n.a.v. gedrag.
  • Voeren van kindgesprekken. (N.a.v.thuissituatie/SEVlijsten/thuissituatie/resultaten/onderwijsbehoeften van een leerling.
  • Samenwerken van ik naar wij.
  • Talenten inzetten om anderen (uit zichzelf) te helpen.