Ontdekken van talenten

We bieden mogelijkheden om de talenten te ontdekken.      

Op de Veenvlinder vinden we het belangrijk om talenten te ontdekken. Elk kind is talentvol en heeft recht op passend onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we naast rekenen, lezen en taal meer vakken aan om de talenten te ontdekken. We zetten oudere leerlingen in om dingen te organiseren zodat daar ook talenten naar boven komen. De kinderen kunnen hier een eigen leerdoel voor ontwikkelen.  

Daarnaast vinden wij het volgende van belang:               

 • Talenten van ouders inzetten. (Sport-creativiteit-kennis)
 • Verschillende werkvormen en materialen aan te bieden om talenten te ontdekken.
 • Kinderen de gelegenheid geven om hun eigen bijdrage te leveren.
 • Kinderen observeren.
 • Een voorwerp-kring organiseren.
 • Spreekbeurten observeren.
 • Mediabeurten geven.
 • Werkstukken maken over eigen onderwerpen.
 • Elkaar stimuleren om te ontdekken en te zien wat we kunnen en kunnen leren.
 • Tijdens thema’s talenten inzetten.
 • In startgesprekken laten vertellen wat het kind wil leren.
 • Zelf les-ideeën formuleren.